Woningbeheer

Als u de stap naar het verhuren samen met HUIZ succesvol heeft afgerond is de huurovereenkomst getekend en de overdracht van de woning gerealiseerd. U kunt tijd en moeite besparen door ook het beheer van de woning aan ons over te dragen. Dat kan zowel op administratief, financieel als technisch gebied. Alle beslommeringen rondom administratie, correspondentie, betalingen en onderhoud worden u zo op professionele wijze uit handen genomen.

 

ADMINISTRATIEF EN FINANCIEEL BEHEER

HUIZ draagt zorg voor het tijdig innen van de huurgelden en zal deze zoals overeengekomen op uw bankrekening overmaken.
U ontvangt per maand, kwartaal of jaar een uitvoerig betalingsoverzicht waarin u exact kunt zien wat aan u betaald of met u verrekend is. Zodra de huurder niet of niet op tijd betaald, zal HUIZ alles in het werk stellen om de huurder tot betalen te bewegen, inclusief het versturen van herinneringen en aanmaningen. Bij nalatigheid wordt de opdracht tot incasseren overgedragen aan een gerenommeerd incassobureau waarmee wij samenwerken. De verwerking van nota’s en correspondentie met uw huurder en instanties of de gemeente wordt door HUIZ geregeld. Dit geldt ook voor afwikkeling van de energiekosten en het berekenen en doorvoeren van wettelijke huurverhogingen.

 

TECHNISCH BEHEER

Van lekkende kraan tot haperende cv-installatie, HUIZ maakt er werk van!


Uw huurder kan technische klachten bij HUIZ melden. Wij zijn ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar voor calamiteiten. Ter plaatse beoordelen wij de aard van de klacht en na overleg met de verhuurder kunnen wij een vakman inhuren om het probleem te verhelpen. Ook de controle op de werkzaamheden en betaling wordt door HUIZ afgewikkeld. Wij werken al jaren samen met diverse gespecialiseerde bedrijven die vakkundig werk leveren tegen gunstige tarieven.

Tijdens de huurperiode en bij beëindiging van de huurovereenkomst voert HUIZ een grondige inspectie uit en regelt de gehele afronding. Als u leegstand wilt voorkomen wordt uw woning al voor oplevering aangeboden aan een nieuwe huurder. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze verhuur van uw woning!

Bent u geïnteresseerd in het volledig laten beheren van uw onroerende zaken?
Neem vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak en vakkundig advies over deze dienst. Wij hanteren hiervoor een aantrekkelijk  tarief.

Ga direct naar:

Oplevering van de woning